Verbatim-teknik

HÖGKVALITATIVA LED-LAMPOR SOM UTNYTTJAR UV-LJUS

VxRGB är en evolution inom LED-belysning som erbjuder oslagbar färgbelysning.

Belysning vid modeshower

Belysning vid restauranger

VxRGB – en kombination av violett, rött, grönt och blått fosfor – ger färgegenskaper och ett mycket bredare spektrum än traditionella LED-ljuskällor.

Genom att använda violett ljus för att excitera fosfor kan blått fosfor läggas till blandningen för att ge ett mer komplett spektrum. (Omvänt kan inte LED-lampor som använder blått ljus för att excitera fosfor inkludera blått fosfor i fosforsammansättningen, eftersom det skulle vara verkningslöst).

Resultatet är att LED-lampor som använder VxRGB-teknik kan efterlikna andra ljuskällor mer, exempelvis halogen- och glödlampor.

De kan även skräddarsys enligt vissa kunders önskemål, med en ökad kromhalt i de fall där det behövs för utvalda färger i belysta objekt. Detta kan göra att de ser naturligare ut med en hög grad av "perceptuell återgivning".

VxRGB-tekniken säkerställer att färgerna återges som de ska och belyser objekt, inklusive typografi, i djupare detalj. Det gör även att vitt blir vitare, återger hudtoner med högre precision och bidrar till att visa skillnader även mellan mycket närliggande toner.

När det gäller föremål där belysningen måste vara av högsta kvalitet är VxRGB det bästa du kan få.