microSD 2GB*

Den här produkten är inte längre tillgänglig

Produktsammanfattning


Capacity: 2GB
Write Speed: 2MB/Sec
Read Speed: 4MB/Sec


Produktnummer: 44001

*GB = 1 miljarder byte. Den tillgängliga kapaciteten för lagringsenheten blir mindre, enheten använder upp till 10 % av minnet för formatering och andra funktioner. Se www.verbatim.com/flashcapacity.

Var handlar du

Display stores with product availability


Verbatim MDISC Compatibility Chart

microSD 2GB*


Den här produkten är inte längre tillgänglig
Produktnummer: 44001

44001 - Global FlatProduktsammanfattning
Capacity: 2GB
Write Speed: 2MB/Sec
Read Speed: 4MB/Sec


Produktnummer: 44001

*GB = 1 miljarder byte. Den tillgängliga kapaciteten för lagringsenheten blir mindre, enheten använder upp till 10 % av minnet för formatering och andra funktioner. Se www.verbatim.com/flashcapacity.