USB-enheter, Solid State Drives (SSD) och kamerans minneskort, med gemensamt namn “flash-minne” bygger i allmänhet på en teknik som är känd under namnet NAND flash. Det är vanligt att den användarkapacitet som rapporteras av användarens datorsystem eller -enhet inte helt matchar den marknadsförda kapaciteten. Det finns ett antal orsaker till detta.

  • Skillnader i numreringssystem

Datorlagringsföretag märker lagringsförmågan baserat på ett decimalsystem medan datorsystem, såsom Windows, rapporterar lagringskapacitet baserat på ett binärt system (eftersom OS X Snow Leopard Apple rapporterar lagringsförmåga baserat på decimalsystem)

Decimal SI-definition   Binärt IEC-definition
1000 (103) kB – Kilobyte 1024 (210) KiB – Kibibyte
1 000 000 (106) MB -Megabyte 1 048 576 (220) MiB – Mebibyte
1 000 000 000 (109) GB – Gigabyte 1 073 741 824 (230) GiB – Gibibyte
1 000 000 000 000 (1012) TB - Terrabyte 1 099 511 627 776 (240) TiB – Tibibyte

  • Vid förberedelse av lagringsenheten för användning av konsument är det nödvändigt att utföra en formatering. Vid formateringen används utrymme och därmed minskar det tillgängliga lagringsutrymmet för användaren.
  • Det finns vissa administrativa funktioner som också utförs och som är utformade för att bibehålla optimal prestanda för en lagringsenhet under hela dess livslängd.
  • Prestandan för alla celler övervakas under användningen. Ett antal reservceller bibehålls som reserv om prestandan för en individuell minnescell faller under godkända normer. Den övergripande mängden utrymme som är tillgänglig för användaren förblir konstant, en "reserv"cell som ersättning för en skadad cell.
  • Det finns en övergripande funktion för hantering av platsen för användardata och attribut inom lagringsenheten. Det finns en liten mängd utrymme som förbehållits lagringsenhetens styrenhet för firmware och efterföljande firmware-uppdateringar (som kan göras tillgängliga för att lösa problem eller utöka funktionen).

För våra USB-enheter, SSD- enheter (Solid State Drives) och minneskort förväntar vi oss att följande användarkapacitet ska rapporteras av Windows operativsystem.

Nominell kapacitet Minsta rapporterade kapacitet (blir vanligtvis högre)
4GB omkring 3,6GB
8GB omkring 7,2GB
16GB omkring 14,4GB
32GB omkring 28,8GB
64GB omkring 57,6GB