Ordlista

Terminologi Beskrivning
Strålningsvinkel Vinkelmåttet på ljuskäglan från reflekterande lampor som omfattar mittendelen av käglan ut mot den vinkel där intensiteten är 50 % av maximum.
Glödlampa Det som i dagligt tal kallas för lampa. Det yttre glashölje som skyddar ljuskällan.
Candela Måttenhet för ljusets intensitet i en angiven riktning. En ljuskälla har olika intensitet beroende på ur vilken vinkel den betraktas.
Färgtemperatur (CCT) Ett mått på graden av vitt ljus i en belysningskälla, mäts i Kelvin (K).
Chip En liten kvadratisk enhet av halvledande material. Detta är den "aktiva" ljusavgivande komponenten i en LED-lampa, även kallad "die".
Färgåtergivningsindikator Ett mått på en ljuskällas förmåga att återge den "äkta" färgen på föremål jämfört med en referenskälla med jämförbar färgtemperatur.
Färgtemperatur Den färgtemperatur som ljuset har, är den som en "svartkropp" utstrålar vid motsvarande temperatur i Kelvin och ritas ut på en "Planck-kurva" Gulvita eller varma källor som glödlampor har lägre färgtemperaturer (2 700 K - 3 000 K); vita och blåvita eller kalla källor som kallt vitt ljus (4 500 K) och dagsljus (6 000 K) har högre färgtemperaturer.
Kallvitt Har en färgtemperatur på omkring 4 500 K eller högre.
Färgåtergivningstal (CRI) Färgåtergivningstalet är ett mått på förhållandet mellan färgen på ett föremål och hur det framträder under en ljuskälla.
Drivdon Kretsar som omvandlar nätspänning till en konstantström för att driva LED-lampor.
Värmefläns En värmefläns är ett hölje som fördelar värmen från LED-lampan. Här används material med god värmeledning för att överföra den värme som genereras inuti lampan till den omgivande luften.
Belysningsstyrka Mäter hur mycket ljus som träffar en yta. Belysningsstyrka mäts i footcandles eller lux.
Glödlampa En ljuskälla som genererar ljus med hjälp av en glödtråd som värms upp till vitt ljus tack vare den elektriska ström som passerar genom den.
Kelvin En temperaturenhet från absoluta nollpunkten, parallell med celsiusskalan.
Kilowatt [kW] Måttet på den elektriska energi som motsvarar 1 000 watt.
Kilowattimme [kWh] Standardmått på elektrisk energi och den typiska enhet som används av elbolag vid fakturering av hushållsel. En 100-wattslampa som brinner i 10 timmar förbrukar 1 000 wattimmar (100 x 10) eller en kilowattimme. Om elbolagens avgift är 0,17 €/kWh blir elkostnaden för de 10 timmarnas brinntid 17 cent. (1 x 0,17 €)
Lampa Den term som används om hela ljuskällan, inre komponenter såväl som ytterhölje eller rör. Termen används även om inredningsföremål, t.ex. bordslampa och taklampa.
LED Light Emitting Diodes eller LED är en halvledare som lyser tack vare elektroner som rör sig inne i materialet. En LED består endast av fasta ämnen som direkt omvandlar elektriska impulser till ljus. De flesta LED-lampor med vitt ljus innehåller fosfor för att ändra färgegenskaperna på det ljus som avges.
Armatur En komplett enhet som består av en lampa (eller lampor), förkopplingsdon som passar med de delar som utvecklats för att fördela ljuset, rikta och skydda lamporna och koppla dem till eluttaget. En armatur kallas även fixtur.
Ljusflöde (lm) Ljusflöde är en fysikalisk storhet som anger ett mätetal för ljuseffekt. Det är icke-riktat ljus.
Ljusstyrka Ljusstyrka anger styrkan på ljuset i en viss riktning och mäts i candela (cd).
Lux (lx) Enhet för belysningsstyrka eller ljus som träffar en yta. En lux motsvarar en lumen per kvadratmeter. Tio lux motsvarar ca en footcandle.
Organisk lysdiod En organisk lysdiod (OLED) är en lysdiod (LED) där det elektroluminescenta lagret består av organiska beståndsdelar som avger ljus som en reaktion på en elektrisk ström.
Fosfor En icke-organisk kemisk förening som har pulveriserats och lagts på insidan av glaset i lysrörsbelysning och i vissa glödlampor som innehåller kvicksilver eller metallhalogenlampor. Fosfor har som uppgift att absorbera kortvågig ultraviolett strålning, omvandla den och avge den som synligt ljus. Fosfor används också i LED-lampor för att skapa vitt ljus när det används i kombination med LED med vissa våglängder.
Varmvitt Ett gulvitt ljus med en temperatur på omkring 2700 - 3500 K.
Watt Enhet för elektrisk energi. Lampor anges i watt för att indikera hur snabbt de förbrukar energi.