LED-teknik

LED-teknik

En LED (lysdiod) är en elektronisk halvledare med unik materialsammansättning som, när ström leds genom den, avger ljus. Den första praktiska lysdioden med ett spektrum synligt för det mänskliga ögat, en röd lysdiod, upptäcktes 1962. Det var röda lysdioder som användes som indikatorlampor och på alfanumeriska displayer. Sedan dess har blå, gröna och violetta lysdioder utvecklats och forskningen har strävat efter att få ner priset och öka ljuseffekten. För att skapa det vita ljus som behövs vid allmänbelysning omges lysdioderna av fosformaterial som omvandlar monokromatiskt ljus från en blå lysdiod eller UV-lysdiod till vitt bredspektrumljus. Utvecklingen och försäljningen av LED-substrat, fosformaterial och inkapslingsmaterial är huvudfokus för Verbatims moderbolag, Mitsubishi Chemical Holdings Corporation.

Tekniken bakom varje lysdiod från Verbatim fokuserar på effektivitet, komfort och respekt för miljön. Lysdioder är av naturen mer effektiva när det gäller att omvandla elektricitet till ljus. De håller även längre vilket ger mindre avfall som in sin tur minskar miljöpåverkan. Kombinationen av det trivselljus som LED-lamporna skapar och den sinnesfrid man får när man tar hänsyn till miljön bidrar till den totala ljusupplevelsen från Verbatim. Alla Verbatims LED-lampor ger ett varmt trivselljus. De har modern, men ändå tidlös design och är kan direkt ersätta de klassiska glödlamporna eller halogenlamporna med socklarna E27, E14, GU5.3 och GU10.

Alla är energisnåla, har lång livslängd, är stöt- och vibrationståliga och avger ingen ultraviolett eller infraröd strålning.De har dessutom ett temperaturskydd (TCS) för att undvika överhettning och säkerställa lång livslängd.

LED-produkter >>

[[SLIDESHOW]]