Verbatim ingår i Mitsubishi Chemical Group och efterföljer organisationens långsiktiga strategi och vision som baseras på "Kaiteki"-värderingar

”KAITEKI” betyder "trivsel" eller "lätthet" på japanska och är ett koncept inom Mitsubishi Chemical Holdings Group som kännetecknar ett hållbart tillstånd som är angenämt, inte bara för människorna, utan även för samhället och för jorden.

Det representerar den globala livskvalitet som möjliggörs genom hållbara tekniklösningar och banbrytande vetenskapliga framsteg för mänsklig hälsa, och tjänar som riktlinje för lösningen av miljö- och samhällsfrågor.

Mitsubishi Chemical och Verbatim Group levandegör KAITEKI genom människors upplevelser vid användningen av våra tillförlitliga och hållbara lösningar och kontakten med vår globala säljorganisation. Vi är inom branschen kända för att erbjuda tillförlitliga tekniklösningar i våra nyckelproduktkategorier.

För mer information om Kaiteki kan du besöka Kaiteki-sidan på webbplatsen för Mitsubishi Chemical Holdings.

http://www.mitsubishichem-hd.co.jp/english/sustainability/