Vad är lysdioder (LED) och varför har de blivit så populära?


Översikt:

Under senare år har lysdioder, eller LED blivit ett välkänt begrepp. Vi träffar på dem i dekorativ belysning, ficklampor, bakgrundsbelysta plattskärmar, som statusindikatorer på många olika elektroniska produkter och till och med i bromsljus och indikatorlampor i bilar. Men det är först på senare tid som LED-lampor har börjat användas i allmänbelysning i privat såväl som offentlig miljö. LED har revolutionerat belysningsindustrin och än har vi bara sett början. Traditionella glödlampor är inte populära i EU:s direktiv 244 och annan lagstiftning som syftar till att minska elförbrukningen. Snart kommer de inte att finnas alls.


Struktur:

En lysdiod är en elektronisk halvledare med en unik materialsammansättning som avger ljus när ström leds genom den. Den första lysdioden med ett spektrum synligt för det mänskliga ögat, en röd lysdiod, upptäcktes 1962. På senare tid har man utvecklat orange, gula, gröna, blå och violetta LED-chip. Den stora tekniska utmaningen har varit att få ut så mycket ljus som möjligt från lysdioden i förhållande till mängden energi som tillförs.


Framtiden:

Sortimentet av LED-lampor kommer att öka under de närmsta åren då de flesta återförsäljare kommer att tillverka produkter för retrofitmarknaden och lansera produkter med de vanligaste socklarna. Lysdiodernas effektivitet har nått en punkt där de kan ersätta vanliga 40 W-lampor. LED-lampor som kan ersätta glödlampor med en effekt på upp till 100 W kommer att finnas på marknaden före 1 september 2012, då alla glödlampor kommer att vara förbjudna i EU.

Dessutom förväntas LED-lampor ersätta de flesta former av privat och offentlig belysning de närmsta åren. Förutom att vara energisnåla är de även lättare att underhålla och skapar nya kreativa möjligheter att belysa olika miljöer.


LED-lampans delar:

  • Lins - en optisk del som riktar ljuset från chipet till strålen och ger den dess form och riktning.
  • LED-chip - den halvledare som genererar ljus.
  • Ledande yta- kan vara antingen en eller två elektriska kopplingar där ström tillförs.
  • Kontakttråd - en ledning som fäster det ledande skiktet på chippet.
  • Inkapslingsmaterial- en del av lysdioden som kopplar ihop chippet och linsen.
  • Hölje- skyddar lysdioden