BD-R SL 25GB 6x

Wide Printable 25 Pack Spindle - No ID Brand

BD-R SL 25GB* 6x Wide Printable 25 Pack Spindle - No ID Brand
Översikt

DataLifePlus
Verbatims professionella optiska media har högre specifikationer än motsvarande normer frċn relevanta standardiseringsorgan. Högre specifikationer innebär bättre kompatibilitet med skivbrännare och inspelningsutrustning. Detta resulterar i högre inspelningskvalitet, vilket säkerställer längre arkiveringslivslängd och bättre läsbarhet. Du känner igen Verbatims professionella optiska media pċ DataLifePlus-märkningen.

Specialanpassa dina skivor – Wide Printable
Verbatims utskrivbara skivor har en utskrivbar yta avsedd för bläckstrċleskrivare. De här skivorna lċter dig skriva ut vad du vill, var som helst pċ skivytan.

BD-R SL 25GB* 6x Wide Printable 25 Pack Spindle - No ID Brand
BD-R SL 25GB* 6x Wide Printable 25 Pack Spindle - No ID Brand
Produktinformation

Kapacitet: 25GB
Hastighet: 6x
Förpackningsmodell: 25 Pack Spindle
Skivyta: Wide Printable - No ID Brand
Utskriftsomrċde: 22-118mm

Den här skivan efterlever BD-R-specifikationerna, version 1.3.

Wide Printable noID printed
Wide Printable noID unprinted
43738 - Global Flat