Executive HDD - 500GB* - Black

Den här produkten är inte längre tillgänglig

Produktsammanfattning


Capacity: 500GB
Colour: Black


Produktnummer: 53056

*GB = 1 miljarder byte. Den tillgängliga kapaciteten för lagringsenheten blir mindre, enheten använder upp till 10 % av minnet för formatering och andra funktioner. Se www.verbatim.com/flashcapacity.

Verbatim MDISC Compatibility Chart

Executive HDD - 500GB* - Black


Den här produkten är inte längre tillgänglig
Produktnummer: 53056

53056 Global No Packaging Angle Cable & PouchProduktsammanfattning
Capacity: 500GB
Colour: Black


Produktnummer: 53056

*GB = 1 miljarder byte. Den tillgängliga kapaciteten för lagringsenheten blir mindre, enheten använder upp till 10 % av minnet för formatering och andra funktioner. Se www.verbatim.com/flashcapacity.