HD Video SDHC 32GB* 12 Hours

Den här produkten är inte längre tillgänglig

Produktsammanfattning


Capacity: 32GB (12 hours of recording at 6Mbps*)
Write Speed: up to 9MB/sec (66x)
Read Speed: up to 20MB/sec (133x)

*Captured 6MB/sec HD Extended (8 hours at HD Standard). Actual recording time will vary depending on model, resolution, compression and content.


Produktnummer: 44032

*GB = 1 miljarder byte. Den tillgängliga kapaciteten för lagringsenheten blir mindre, enheten använder upp till 10 % av minnet för formatering och andra funktioner. Se www.verbatim.com/flashcapacity.

Verbatim MDISC Compatibility Chart

HD Video SDHC 32GB* 12 Hours


Den här produkten är inte längre tillgänglig
Produktnummer: 44032

44032 - Global FlatProduktsammanfattning
Capacity: 32GB (12 hours of recording at 6Mbps*)
Write Speed: up to 9MB/sec (66x)
Read Speed: up to 20MB/sec (133x)

*Captured 6MB/sec HD Extended (8 hours at HD Standard). Actual recording time will vary depending on model, resolution, compression and content.


Produktnummer: 44032

*GB = 1 miljarder byte. Den tillgängliga kapaciteten för lagringsenheten blir mindre, enheten använder upp till 10 % av minnet för formatering och andra funktioner. Se www.verbatim.com/flashcapacity.