HD Video SDHC 8GB* 180 mins

Den här produkten är inte längre tillgänglig

Produktsammanfattning


Capacity: 8GB (180 Minutes of recording at 6Mbps*)
Write Speed: up to 9MB/sec (66x)
Read Speed: up to 20MB/sec (133x)

*Captured 6MB/sec HD Extended (2 hours at HD Standard. Actual recording time will vary depending on model, resolution, compression and content.


Produktnummer: 44030

*GB = 1 miljarder byte. Den tillgängliga kapaciteten för lagringsenheten blir mindre, enheten använder upp till 10 % av minnet för formatering och andra funktioner. Se www.verbatim.com/flashcapacity.

Verbatim MDISC Compatibility Chart

HD Video SDHC 8GB* 180 mins


Den här produkten är inte längre tillgänglig
Produktnummer: 44030

44030 - Global FlatProduktsammanfattning
Capacity: 8GB (180 Minutes of recording at 6Mbps*)
Write Speed: up to 9MB/sec (66x)
Read Speed: up to 20MB/sec (133x)

*Captured 6MB/sec HD Extended (2 hours at HD Standard. Actual recording time will vary depending on model, resolution, compression and content.


Produktnummer: 44030

*GB = 1 miljarder byte. Den tillgängliga kapaciteten för lagringsenheten blir mindre, enheten använder upp till 10 % av minnet för formatering och andra funktioner. Se www.verbatim.com/flashcapacity.